Oogmeting & optometrie

Oogmeting

De oogmeting wordt uitgevoerd door een gediplomeerd HBO optometrist of een gediplomeerd MBO opticien. Volgens een oogmeetprotocol worden de basis metingen verricht. Voor eventueel aanvullend oogonderzoek, zoals een gezichtsveld onderzoek of een oogonderzoek waar vooraf diagnostische druppels moeten worden toegepast, wordt een vervolg afspraak gemaakt.

Optometrie

Optometrie is in Nederland nog een vrij jong en onbekend beroep. In de meeste Engelstalige landen is optometrie al tientallen jaren een zelfstandig beroep in de eerstelijns gezondheidszorg. In ons land is het beroep sinds 1988 in ontwikkeling en op 15 november 2000 officieel opgenomen in de Wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg). Vanaf dat moment is de optometrist wettelijk erkend als zorgverlener in de oogzorg!

Vroeger deed alleen de oogarts het oogonderzoek en zorgde de opticien voor de bril en/of contactlenzen. Sinds een aantal jaren zijn er dus ook optometristen. De optometrist voert een optometrisch onderzoek uit om eventuele oogafwijkingen op te sporen.

Blijkt tijdens het onderzoek dat verdere behandeling nodig is, dan wordt u via uw huisarts gericht doorverwezen. Voor het onderzoek door de optometrist heeft u geen verwijzing van uw huisarts nodig.

Het oogonderzoek

  1. De anamnese (voorgeschiedenis): een vraaggesprek over de gezondheid van de ogen, de algehele gezondheid en eventueel medicijngebruik. Een oogmeting voor bril of contactlenzen; monoculaire oogmeting (per oog) en binoculaire oogmeting (balans tussen de twee ogen).
  2. Een onderzoek naar de samenwerking tussen de ogen, oogspieren, de oogstand en de oogbewegingen.
  3. Het meten van de oogdruk door middel van noncontacttonometrie of contacttonometrie.
  4. Onderzoek voorste oogsegment. Dit onderzoek omvat onder andere de beoordeling van het hoornvlies, de ooglens en de traanfilm. Dit onderzoek wordt gedaan met een digitale spleetlamp.
  5. Onderzoek achterste oogsegment. Dit onderzoek omvat onder andere de beoordeling van het netvlies en de oogzenuw. Dit onderzoek wordt gedaan met een digitale spleetlamp of een funduscamera.
oogmeting